06-1 46 46 346 info@belastingenzo.com

Personeel.

Wanneer u uw loonadministratie aan mij uitbesteedt, verzorg ik voor u de loonberekeningen, aangiften loonheffingen en ziekmeldingen. 
Al uw medewerkers krijgen per periode een gespecificeerde berekening van het netto-loon.
Ook is het mogelijk door mij, aan uw situatie aangepaste, arbeidscontracten op te laten stellen.
Maar heeft u personeel in dienst, dan ben ik tevens uw aanspreekpunt voor al uw personeels-vraagstukken zoals ziekteverzuim, ontslag,
beloning en onkostenvergoedingen.
Maandelijks zal de aangifte loonheffing worden verzorgd.
Voor u rest dan alleen nog de betaling van de loonheffing.