06-1 46 46 346 info@belastingenzo.com

Rapportages.

De jaarrekening is nog altijd één van de belangrijkste verslagen voor ondernemingen. Het is de basis voor de fiscale aangifte, het is een verantwoording over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en is een belangrijk instrument voor de onderbouwing van prognoses en financieringsaanvragen.

Historische rapportages zoals jaarrekeningen worden veelvuldig gebruikt als basis voor toekomst gerichte informatie. Het zijn zeer waardevolle documenten waar u ook als ondernemer de nodige informatie aan kunt ontlenen voor de toekomst van uw bedrijf.
Waar gaat het goed, waar iets minder, waar zitten knelpunten, hoe liggen marges en kosten ten opzichte van de concurrentie,
waar kunnen we grote vooruitgang boeken?

Door een analyse te maken van uw administratie, onderneming, marktpositie, concurrentiepositie en verdere beschikbare informatie, komen we tot tot prognoses en begrotingen voor verdere ontwikkeling van uw onderneming.
Voor u, voor de bank of andere belanghebbenden!